තිර / රෝම රෙදි

  • Curtain/Roman Fabrics

    තිර / රෝම රෙදි

    ETEX රෙදි විවීම සහ රෝමානු සහ තිර රෙදි විශාල එකතුවක්. ආලේපිත සහ ආලේප නොකරන ලද රෙදි. රෝම සහ තිර රෙදි වලට රෝලර් වැනි තදින් නොව මෘදු අත් හැගීමක් අවශ්‍ය වේ. තිරය හෝ රෝමන් සෙවනෙහි රටාව සහ මෘදු එල්ලෙන ක්‍රියාකාරිත්වය නිවැරදි කිරීමට එය වඩාත් පහසුය. රෝම රෙදිපිළි සඳහා: os සංයුතිය: 100% පොලියෙස්ටර්, ලිනන් රෙදි, හෝ මිශ්‍ර රෙදි විවීම, තණකොළ වියන, වෙල්වට්, කපු ating ආලේපනය: රැළේ ඇක්‍රිලික් අම්ලය හෝ ආලේපනයක් නැත id පළල: 140/280cm පළල ● රටාව : සරල, පාරභාසක, .. .